Thông tin HTX

1. Hợp tác xã Tân Hiệp Phát, địa chỉ, đt 0988970200, link: www.vnexpress.net.

2. Hợp tác xã Tân Hiệp Phát, địa chỉ, đt 0988970200, link: 24h.com.vn.

3. http://www.vnexpress.net